مطالب توسط محی سنیسل

قرارداد همکاری نوین تک و دفتر شما

در راستای حمایت از مجموعه تیم های حاضر در شتابدهنده قراردادی مبنی بر ارایه خدمات مابین نوین تک و دفتر شما منعقد گردید   با توجه به گسترش فعالیت های تیم ها و لزوم برون سپاری برخی از مهم ترین خدمات که به تسریع رشد تیم ها کمک شایانی میکند ، رفع این دغدغه از […]