از خامی تا پختگی اکوسیستم استارتاپی

,
به بهانه اولین رویداد ملی استارتاپی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور محمدرضا قبادی – مدیر عامل شتابدهنده نوین تکمعمولاً شکل گیری اکوسیستم کارآفرینیِ تکنولوژی محور در دنیا را به وجود آمدن «سیلیکون‌ولی» در آمریکا در نظر می‌گیرند ک…