نوین تک در الکامپ ۱۳۹۷

 در نمایشگاه #الکامپ امسال منتظر شما هستیم. 

 

 

???? ۶ تا ۹ مرداد

 

 

???? محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ۸ و ۹، غرفه نوین‌تک