پورتفولیو

خانواده نوین‌تک

تحلیل داده

نئولایز

سلامتی و تندرستی

اپتیت

محاسبات ابری/ سرگرمی

پرانیکس

گردشگری

کاریفان

لاجستیک

لاک‌پست

دکوراسیون داخلی

یومی‌خانه

تحلیل داده

ربیت

هوش مصنوعی

ارتبات

آنالیز داده

دیتالیکس

گردشگری

سریتامد

زیرساخت ابری

آویدا

فروشگاه اینترنتی

دودف

خدمات چاپ

مقوا

گردشگری

ویلاهاب

بیمه

هشتگ بیمه

حیوانات خانگی

بدوپت

تعمیرات موبایل

آوافیکس

دامداری هوشمند

آی‌کتل