لیدی طِب

  • حوزه

    تجارت الکترونیک

درباره لیدی‌طب

بی شک حوزه سلامت یکی از پر اهمیت ترین پایه های موفقیت یک جامعه است که هرگونه کم توجهی به آن باعث خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. موج رو به رشد فضای مجازی، این بخش را نیز تحت تاثیر قرارداده است. لیدی طب یک استارتاپ حوزه سلامت می باشد که با هدف تسهیل ارتباط بانوان و پزشکان کشور، کمک شایانی به سلامت این قشر از جامعه که زیربنای سلامت نسلهاست خواهد نمود. این تیم با چشم اندازی بلند در صدد است نیازهای بخش سلامت کشور را شناسایی و در ادامه به این پلتفرم بیافزاید