سریتامد

  • حوزه

    مدیکال توریسم (توریسم درمانی)

درباره سریتامد

سریتامد یک سرویس دهنده خدمات توریست درمانی در ایران می باشد که تمامی خدمات از جمله خدمات درمانی با کیفیت، ویزا،پرواز ،هتل و اسکان،گردشگری داخل شهری و ایران گردی و مترجم همراه را به بیمار می دهد.