هشتگ بیمه

  • حوزه

    Insurtech

درباره هشتگ بیمه

هشتگ بیمه مارکت پلیس است که بیمه‌گر (مشتری) تمامی شرایط عمومی و اختصاصی خود را برای دریافت بیمه اعلام می‌کند و دستیار بیمه با توجه به شرایط مشتری بهترین پیشنهاد را به وسیله تکنیک جمع سپاری عنوان می‌کند تا مشتری بتوان با شفافیت و انعطاف‌پذیری کامل محصول بیمه‌ای خود را از نمایندگان و کارگزاران خریداری می‌نمایند.