Tag Archives: تحقیقات بازار

مطالعات بازار چیست؟

مطالعات بازار چیست؟ راه اندازی یک استارت آپ کمی به خرید یک خودرو شباهت دارد. همانطور که برای خرید یک خودرو مناسب ،مطالعه و تحقیقات الزامی می باشد؛ مطالعات و تحقیقات گسترده پیش از راه اندازی یک استارت آپ نیز ضروریست. به بیانی ساده، مطالعه بازار فرایندی است که در آن یک استارت آپ از […]