نوشته‌ها

قرارداد همکاری نوین تک و دفتر شما

در راستای حمایت از مجموعه تیم های حاضر در شتابدهنده قراردادی مبنی بر ارایه خدمات مابین نوین تک و دفتر شما منعقد گردید

 

با توجه به گسترش فعالیت های تیم ها و لزوم برون سپاری برخی از مهم ترین خدمات که به تسریع رشد تیم ها کمک شایانی میکند ، رفع این دغدغه از تیم ها برای نوین تک امری مهم به شمار می آید

از این رو با شناسایی این موانع ، با یک شرکت خوب که سابقه استارتاپی خود این تیم مزید بر علت انتخاب است ،در حوزه  ارایه خدمات دفتر کار مجازی قرارداد همکاری برای ارایه این خدمات به تیم های مستقر در هر چرخه شتابدهی منعقد گردید.

از این پس تیم های مستقر میتوانند با ۲۰ درصد تخفیف ویژه از خدمات ای این شرکت بهره مند شوند
https://daftareshoma.com