Tag Archives: ویتا

گزارش رویداد کارآفرینی ویتا

رویداد کارآفرینی ویتا پس از یک ماه در ۱۴ مرداد به پایان رسید. رویداد کارآفرینی ویتا برای حل چالش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از هوش مصنوعی و داده، توسط شتابدهنده نوین‌تک، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و با حمایت معاونت علمی و […]