قصه‌گویی و نقش آن در استارتاپ

اهمیت و نقش قصه‌گویی در استارتاپ

مقدمه: وقتی از قصه و داستان حرف می‌زنیم، معمولا ناخودآگاه ذهنمان به سمت رمان و فیلم و سریال می‌رود. اما واقعیت این است که قصه محدود به آثار هنری نمی‌شود و خواسته یا ناخواسته بخش زیادی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حتی می‌توانیم ادعا کنیم این قصه است که زندگی ما را…