قصه‌گویی و نقش آن در استارتاپ

اهمیت و نقش قصه‌گویی در استارتاپ

مقدمه: وقتی از قصه و داستان حرف می‌زنیم، معمولا ناخودآگاه ذهنمان به سمت رمان و فیلم و سریال می‌رود. اما واقعیت این است که قصه محدود به آثار هنری نمی‌شود و خواسته یا ناخواسته بخش زیادی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حتی می‌توانیم ادعا کنیم این قصه است که زندگی ما را…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!