نئوراکس

سیستم مدیریت تورنمنت

معرفی

نئوراکس یک سیستم مدیریت توورنمنت است که برگزارکننده‌ها می‌توانند به وسیله‌ی آن تورنمنت‌های خود را در بازی‌ها و رشته‌های رقابتی ایجاد و شرکت‌کننده‌ها و مسابقات را مدیریت کنند.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۹

سال تاسیس

گیمینگ

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

اعضای تیم

پیمان جدی

هم‌بنیان‌گذار

پیمان جدی

کیوان متین‌راد

هم‌بنیان‌گذار

کیوان متین‌راد