نوین تک یک شتابدهنده تخصصی استارتاپ‌ها در حوزه‌ تجارت الکترونیک فینتک اینترنت اشیاء است که هدفش کمک به تحقق رویاهای افرادی است که با تمام توان خود حاضرند برای تحقق رویایشان تلاش کنند.