خانواده نوین‌تک

تحلیل داده

نئولایز

سلامتی و تندرستی

اپتیت

Cloud Gaming

پرانیکس

گردشگری

کاریفان

لاجستیک

لاک‌پست

دکوراسیون داخلی

یومی‌خانه

تحلیل داده

ربیت

هوش مصنوعی

ارتبات

جمع‌آوری داده

دیتالیکس

گردشگری سلامت

سریتامد

زیرساخت ابری

آویدا

فروشگاه اینترنتی

دودف

خدمات چاپ

مقوا

گردشگری

ویلاهاب

بیمه

هشتگ بیمه

حیوانات خانگی

بدوپت

تعمیرات موبایل

آوافیکس

دامداری هوشمند

آی‌کتل

دستیار ابری کسب و کار

ابرآیرون

مدیریت ثروت

هم‌نماد

گیمینگ

نئوراکس

ارتباط با مشتری

کلینیکت

استودیو بازی‌سازی

فلپ

بورس

آناکوانت

اینترنت اشیا

نکسیت

به زودی…

به زودی…