شروع داستان

ما در نوین‌تک از تیر ماه ۹۶ کار خود را به عنوان «شتاب‌دهنده» در زیست‌بوم جوان کارآفرینی ایران با پشتیبانی بانک اقتصاد نوین آغاز کردیم. نوین‌تک طی چند سال ارتباط و حضور در فضاهای کارآفرینی و استارتاپ‌های مختلف و نیز فعالیت در این زمینه با دغدغه‌ افزایش سطح آگاهی در زیست‌بوم کارآفرینی سعی کرد مسیر حرکت کارآفرینان را واضح‌تر کند. در همین راستا می‌توان به برگزاری ۹ رویداد جامع آموزشیِ استارتاپی، سرمایه‌گذاری و کمک به رشد ۲۵ استارتاپ در ۳ چرخه‌ی شتاب‌دهی و هزاران نفر-ساعت مشاوره و مطالعه اشاره کرد.

پس از چهار سال فعالیت، در مهر ۹۹ مأموریت نوین‌تک تغییر کرد. با تبدیل شدن به «بازوی نوآوریِ باز گروه مالی اقتصاد نوین» قرار شد به شکلی ساختارمند فعالیت‌های نوین‌تک منجر به جذب و توسعه‌ کسب‌وکارهایی باشد که نهایتاً علاوه بر رسیدن بنیان‌گذاران کسب‌وکارها به اهدافشان، ارزش افزوده‌‌ی نوآورانه‌ای برای بانک اقتصاد نوین نیز ایجاد می‌کنند.

در همین راستا، مهم‌ترین چرخش نوین‌تک در سال ۱۴۰۰ رقم خورد؛ زمانی که «صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر سازمانی» در شرکت تأسیس شد. بنابراین نوین‌تک تبدیل به یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر سازمانی (CVC: Corporate Venture Capital Firm) شد. در نتیجه، علاوه بر تیم‌های نوپایی که در مراحل اولیه -مانند پیش‌بذر- هستند، می‌توانیم روی کسب‌وکارهای رشدیافته‌تر نیز سرمایه‌گذاری کنیم.

ماموریت نوین‌تک

کمک به رشد و توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه‌های مالی و پیرامون آن از طریق سرمایه‌گذاری نقدی، تسهیل ارتباط و بهره‌مندی از امکانات مجموعه شرکت‌های گروه مالی بانک اقتصاد نوین، آموزش و انتقال تجربه، ایجاد دسترسی به متخصصین و مشاورین مورد نیاز، کمک به ایجاد ارتباط با شرکای بالقوه و نیز نظارت بر روند پیشرفت تیم کارآفرین.