ابرآیرون

دستیار ابری کسب و کار

معرفی

ابرآیرون ابزاری برای کسب و کار های در حال رشد است که جهت رسیدن به موفقیت ،نیازمند مدیریت و کنترل دقیق قسمت های مختلف شغل خود هستند.
این کاربران هم می توانند توسط فرم های ابرآیرون اطلاعات وارد کنند و هم از طریق ارتباط ابرآیرون با دیگر سرویس های آنلاین اطلاعات خود را یکپارچه کنند.
ابرآیرون از طریق یکپارچه سازی اطلاعات کاربران ، همچنین ابزار های تحلیی ، به کاربران خود کمک می کند تا پیش بینی دقیق تر و تصمیم های سریعتری برای کسب و کار خود لحاظ کنند.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۸۸

سال تاسیس

دستیار ابری کسب و کار

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

اعضای تیم

مریم پوراسداله

مدیر عامل

مریم پوراسداله

رضا مرواریدی

رئیس هیئت مدیره

رضا مرواریدی

رضا پورملکی

نائب رئیس هیئت مدیره

رضا پورملکی