آناکوانت

الگوریتم تریدینگ بورس

معرفی

آناکوانت بر اساس استراتژی‌های معاملاتی مختلف اقدام به تدوین الگوریتم به زبان ماشین و ارائه خروجی توسط اپلیکیشن می‌کند.

غیرفعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۶

سال تاسیس

بورس

دسته‌بندی فعالیت