آویدا

زیرساخت هوشمند ابری

معرفی

آویدا یک زیرساخت هوشمند ابری است که علاوه بر تأمین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارها، می‌تواند جایگزین نیروی انسانی تیم‌های Operation گردد.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۸

سال تاسیس

خدمات ابری

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

شبکه‌های اجتماعی

اعضای تیم

هم‌بنیانگذار – مدیر فنی

بابک علمدار

هم‌بنیانگذار – توسعه کسب و کار

پریسا نقدی