سریتامد

تسهیلگر گردشگری سلامت

معرفی

سریتامد تسهیلگر گردشگری سلامت برای بیماران بین‌الملل است که با تکیه بر تیمی متشکل از پزشکان و پرستاران و با ارتباط نزدیک با مراکز درمانی سعی در شفاف‌سازی و تکمیل فرآیندهای گردشگری سلامت در راستای مشکلات موجود در این بازار را دارد.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۸

سال تاسیس

سلامت و گردشگری

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

شبکه‌های‌اجتماعی

تیم سریتامد

بنیانگذار – مسئول اجرایی

امیرحسین محسنی

هم‌بنیانگذار – توسعه کسب و کار

سجاد محسنی

هم‌بنیانگذار – سئو

الهه جنتی