کلینیکت

ابزار ارتباط کلینیک‌ها با مشتریان

معرفی

کلینیکت پلتفرمی است که از طریق آن کلینیک‌ها می‌توانند با مشتریانشان در ارتباط باشند.

غیرفعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۷

سال تاسیس

ارتباط با مشتری

دسته‌بندی فعالیت