ارتبات

سیستم هوشمند ارتباط با مشتریان

معرفی

ارتبات یک سیستم هوشمند ارتباط با مشتریان است که به راحتی در طی چند دقیقه می‌توانید آن را برای کسب و کار خود آماده نمایید.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۷

سال تاسیس

ارتباط با مشتری هوشمند

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

اعضای تیم

هم‌بنیانگذار

احسان نصیری

هم‌بنیانگذار

علی زند اکبری