آی‌کتل

مدیریت هوشمند دام

معرفی

آی‌کتل یک پلتفرم هوشمند سلامت دام، مبتنی بر فرآیند اینترنت اشیا است که امکاناتی مثل کنترل و ارائه گزارش از متغیرهای زیستی دام، اعلان و هشدار و ارائه خدمات مشاوره‌ای را فراهم می‌کند.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۸

سال تاسیس

دامداری هوشمند

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

شبکه‌های‌اجتماعی