کاریفان

پیدا کردن تجربه‌ی جدید

معرفی

کاریفان پلتفرمی در حوزه گردشگری با تمرکز بر تفریح و سرگرمی گردشگر در مقصد و ارتباط مستقیم او با جامعه‌ی میزبان است.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۸

سال تاسیس

گردشگری

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

شبکه‌های‌اجتماعی

اعضای تیم

بنیانگذار – توسعه‌دهنده کسب و کار

سهیلا آرمک