لاک‌پست

هوشمندسازی خدمات پستی و لجستیکی

معرفی

لاک‌پست یک محصول کاملا هوشمند است که توانایی ذخیره‌سازی و نگهداری مرسولات پستی را در خود دارد تا در زمان حضور صاحب مرسوله، در کمترین زمان ممکن، مرسوله را به وی تحویل دهد.

فعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۷

سال تاسیس

لجستیک

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

شبکه‌های‌اجتماعی

اعضای تیم

بنیانگذار – مدیرعامل

سجاد بخت‌استواری

هم‌بنیانگذار – کارشناس ارشد سخت‌افزار

سعید جوانی

هم‌بنیانگذار – کارشناس ارشد الکترونیک

امیرمحمد کتابچی

هم‌بنیانگذار – کارشناس ارشد نرم‌افزار

امیر کرامت

کارشناس ارشد امور مشتریان

معصومه فهدیان