مقوا

بازارگاه محصولات چاپی

معرفی

مقوا یک پلتفرم دوطرفه است که از یک سو مراکز خدمات چاپ و از سوی دیگر مشتریان خدمات چاپ اعم از شرکت‌های تبلیغاتی، طراحان، تولیدکنندگان و متقاضیان محصولات عمومی کاربران آن هستند.

غیرفعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۷

سال تاسیس

چاپ

دسته‌بندی فعالیت

راه‌های‌ارتباطی

شبکه‌های‌اجتماعی

اعضای تیم

بنیانگذار

ناصر فاتح

هم‌بنیانگذار – مدیر مارکتینگ

معراج عباسیان