نکسیت

اینترنت اشیا

معرفی

طراحی و توسعه گجت‌های هوشمند خانگی با هدف توسعه و ارائه پلتفرم اینترنت اشیا.

غیرفعال

وضعیت فعالیت

۱۳۹۶

سال تاسیس

اینترنت اشیا

دسته‌بندی فعالیت