تیم سازی در استارتاپ

تیم سازی در استارتاپ‌ها

چالش پیدا کردن هم‌تیمی یکی از معمول‌ترین چالش‌هایی که کارآفرینان در ابتدای مسیر خود با آن روبرو هستند، داشتن هم تیمی و تیم سازی است. در اکثر تماس‌هایی که با ما گرفته می‌شود، این موضوع مطرح می‌‎شود که آیا ما در پیدا کردن هم تیمی می‌توانیم کمک کنیم؟ متاسفانه جواب ما همیشه خیر است. قبل…

اکوسیستم استارتاپی، استارتاپ و نقش شتابدهنده

روند پیدایش اکوسیستم‌های استارتاپی داستان پیدایش استارتاپ از جایی شروع شد که دولت‌ها متوجه شدند برای تولید علم پول زیادی را وارد دانشگاه‌ها می‌کنند، اما سرعت تولید این علم به قدری افزایش پیدا کرد که نمی‌دانستند با آن چه کنند! پس به فکر ایجاد سازوکاری افتادند که علم را از دانشگاه بگیرند و در زمان…